badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate

badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BRLG4UptuauUjY2hw1xjZ6b5JJe6LqmYoo 118100 0 100% 1.69 TH
BEXhCYtYBDQDs3VoZu89GZcAUpUd2TDfDC 128 0 100% 1.83 GH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 7 0 99.99% 1.58 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 5 0 96.29% 1.14 KH
BM2UNEWcEAZGJ7ShiKjm53EPqhRQ4DQzWe 17 0 100% 3.89 KH
BBrhfZvrRiRf2wNTPjW87FcmBtt5wtMF6X 15 0 100% 3.30 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 5 0 100% 1.24 KH
BMPxiAYaBMFJUEFb7WSuwceEHmanM14Bnj 3 0 100% 0.70 KH
BSXZ8dqgrxy2r3B2Wqrfwx1tf4w4pkxXV1 23 0 100% 5.23 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 1 0 100% 0.44 KH
BGZXux1hzdoqmt9ptYEphjqU3qnUTYJdtL 4 0 100% 1.05 KH
B72NQWHqt8T1xN8ae29B4utED3BXGMzSGX 1 0 100% 0.35 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 1.00 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 5 0 100% 1.30 KH
BBMkswxfg7sZFZghwZfjYpnJM3nYbsLCAT 2 0 100% 0.48 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 16 0 100% 3.58 KH
BFp7w7g6UrtSKaRPtY1QiFAMgTmQ6X4CQF 7 0 100% 1.54 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 10 0 100% 2.22 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 3 0 100% 0.83 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 7 0 100% 1.69 KH
BGkkqzMyhQVk56wSxpvaUB8vgpw6sS5EbK 0 0 100% 0.13 KH
B87v53XLTcScMrNyiRp4hURp9iNqxpyfiM 0 0 100% 0.04 KH
BFuy9Z6RAeTyu3ePDcPrkqNz1KDsW1pfRG 7 0 100% 1.53 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 32 0 100% 7.17 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 10 0 100% 2.26 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 15 0 100% 3.41 KH
B4vGTz92YVR324mdAjwTLBWo6ZV4hMxbrG 3 0 100% 0.83 KH
BB3UrhNNCte6HSp5xEUVzRTQHpVqkzpUsw 1 0 100% 0.44 KH
BHAEXdsVYx5TgHBxNL2z2QwyR2tkoRD3iw 0 0 100% 0.17 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 16 1 93.3% 3.62 KH
B6x4iMqYmpbnBAN1RDK8GFNpx4cDE3tQyh 7 0 100% 1.56 KH
BJpydReuDBachHyyT76tFStUCLQARMWstc 0 0 100% 0.17 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 1 0 100% 0.35 KH
BP9dwPnJzeZ9zSpetqxonQq3KbzKR3Ch1G 3 0 100% 0.74 KH
B7F3PFVAm7wV1ZrXd5bDTwGkdpzoDvzMDg 4 0 100% 1.01 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 4 0 100% 0.94 KH
BCGG2MyMdYoA3DSdFwakuAsevP99c29ZDZ 0 0 100% 0.17 KH
B6uzCWgDkhUiYE7jm8BDXLW6vh3S4o2q5P 0 0 100% 0.04 KH
BJsD6268QYTSH4xQ6bNYqe2CYCUCUPmLap 0 0 100% 0.04 KH
BP8ZxpwtG4ZPKcdxdaQbX8mLD4GiaEoTLw 0 0 100% 0.09 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 0 0 100% 0.09 KH

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BR3rix8K5fuU6ym7EjbxBLUqgWPKKxaeGt 3590 0 100% 784.41 KH