badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BF8rAT8EtipUG838B9WZRYqtFXKiT8ca6b 257 0 100% 3.69 GH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 23 0 100% 5.13 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 22 0 100% 4.84 KH
BPn2gRvKaHFq91URDm5WEuQxJMhR7zoXhY 11 0 100% 2.60 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 10 0 100% 2.25 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 1 0 100% 0.39 KH
BBMkswxfg7sZFZghwZfjYpnJM3nYbsLCAT 3 0 100% 0.66 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 11 0 100% 2.51 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 24 0 100% 5.33 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 4 0 100% 1.01 KH
BFp7w7g6UrtSKaRPtY1QiFAMgTmQ6X4CQF 9 0 100% 2.07 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 1 0 100% 0.26 KH
BR8FRnDaiFBScthdqxkiJK3w7mjAEjCP2g 6 0 100% 1.36 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 10 0 100% 2.26 KH
B7F3PFVAm7wV1ZrXd5bDTwGkdpzoDvzMDg 5 0 100% 1.19 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 7 0 100% 1.73 KH
BBKDCYuyChkAKSfxmVr6rEZKw5YxsmJLk3 22 0 100% 4.81 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 39 0 100% 8.60 KH
BMqqXTqm1ym9xL47CoNcEV6DfkBvkKHS57 16 0 100% 3.67 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 14 0 100% 3.21 KH
BFuy9Z6RAeTyu3ePDcPrkqNz1KDsW1pfRG 8 0 100% 1.86 KH
BHAEXdsVYx5TgHBxNL2z2QwyR2tkoRD3iw 1 0 100% 0.44 KH
BRvFjxHkiEi2TwsPiRUKDbTEMQVBccbDs6 4 0 100% 1.05 KH
BPAJiK8aU1R4VDQLeSN4b2BP9Vnwiwymvp 15 0 100% 3.35 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 6 0 100% 1.42 KH
BJBnNvb8C7zEAWLDCdot6vPhJqAmuPQHVt 2 0 100% 0.52 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 3 0 100% 0.70 KH
B6A1bLq2eh8UUZcF87vnAtjK5gkzVi1WWy 4 0 100% 0.87 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 0.92 KH
B4vGTz92YVR324mdAjwTLBWo6ZV4hMxbrG 3 0 100% 0.81 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 1 0 100% 0.22 KH
B87v53XLTcScMrNyiRp4hURp9iNqxpyfiM 2 0 100% 0.48 KH
BBne7CJZnx4an8aj1bNuiab9HhmXsDVSu6 0 0 100% 0.17 KH
BEvgFhKKVzBfVL9c93gowCyXc7bbFDdfoe 1 0 100% 0.39 KH
BEAjznRcG6ZLsJ8duzjVispjF9N6KSzvvf 1 0 100% 0.39 KH
B586nhDxw5d3NoETFiEVsCFfH658RnX9uQ 11 0 100% 2.50 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 0 0 100% 0.09 KH
B6x4iMqYmpbnBAN1RDK8GFNpx4cDE3tQyh 8 0 94.66% 1.92 KH
BGkkqzMyhQVk56wSxpvaUB8vgpw6sS5EbK 0 0 100% 0.09 KH
B6uzCWgDkhUiYE7jm8BDXLW6vh3S4o2q5P 0 0 100% 0.04 KH

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BAUfgEFCf6f2Q4oKoTF3R94tNeArAhn5B7 120 0 100% 1.72 GH
BBKDCYuyChkAKSfxmVr6rEZKw5YxsmJLk3 16 0 100% 229.06 MH

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BRL9u2Gd3HdjMnf8s5cKiWjoEyppV8EFCD 28755 0 100% 6.28 MH
BConCeBHCc45zvPXE6FPTeaX5gzvwn6aWg 1822720 0 100% 398.18 MH

badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B9AwirWUZhm5ngkVMGHo2nXU68LrhBpULb 37828 0 100% 541.58 GH