badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BF8rAT8EtipUG838B9WZRYqtFXKiT8ca6b 254 0 100% 3.64 GH

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BA1d2SnWm39xozVZtePbunLVgc2Wi4UMpB 41035 0 100% 8.96 MH
BRL9u2Gd3HdjMnf8s5cKiWjoEyppV8EFCD 35687 1784 95.23% 7.80 MH

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B7tNpb4SUUK7dTsQYjGYSNwn5hJ4aCYYjb 1133 0 100% 16.22 GH
BHg3uSDgPRxkvyYWRjbDNsWtcfxPThA2jW 8 0 100% 114.53 MH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BEAjznRcG6ZLsJ8duzjVispjF9N6KSzvvf 3 0 100% 0.66 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 19 0 100% 4.32 KH
BR8FRnDaiFBScthdqxkiJK3w7mjAEjCP2g 4 0 100% 0.96 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 24 0 100% 5.40 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 13 0 100% 2.98 KH
B6agk8VM6ZkZAcu5SK89zofk2DxTbUT8Av 7 0 96.55% 1.60 KH
B6uzCWgDkhUiYE7jm8BDXLW6vh3S4o2q5P 0 0 100% 0.09 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 1 0 100% 0.44 KH
BMqqXTqm1ym9xL47CoNcEV6DfkBvkKHS57 11 0 98.24% 2.45 KH
BNrJNh9agoXuSzA6pGTnbEvXMagtUCkgN9 6 0 100% 1.52 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 11 0 100% 2.51 KH
BPn2gRvKaHFq91URDm5WEuQxJMhR7zoXhY 9 0 100% 2.16 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 25 0 100% 5.49 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 6 0 100% 1.35 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 8 0 100% 1.90 KH
B7F3PFVAm7wV1ZrXd5bDTwGkdpzoDvzMDg 6 0 100% 1.44 KH
BN1XkGZXvHJQq4myr1EemgoVgLwkEVvR5P 9 0 100% 2.07 KH
BDV7ZgAg263TGDARV2uaXUtpQYwkrs7jMd 16 0 100% 3.64 KH
BPLPANzVdLBq4mHpR3Ly6sf6GfWPtTUQnn 20 0 100% 4.53 KH
BK3LRVDJRQEFpQ3KLDVUEEkYHcmHbKEWJD 49 0 100% 10.77 KH
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 17 0 100% 3.83 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 1 0 100% 0.26 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 1.00 KH
BP9dwPnJzeZ9zSpetqxonQq3KbzKR3Ch1G 7 0 100% 1.57 KH
B4vGTz92YVR324mdAjwTLBWo6ZV4hMxbrG 4 0 100% 0.96 KH
B6x4iMqYmpbnBAN1RDK8GFNpx4cDE3tQyh 6 0 100% 1.37 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 2 0 100% 0.52 KH
BFp7w7g6UrtSKaRPtY1QiFAMgTmQ6X4CQF 6 0 100% 1.42 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 40 0 100% 8.94 KH
BDkuGEuuzKTGSappBLsJaSnKGC2GrZfC7o 6 0 100% 1.35 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 6 0 100% 1.35 KH
BKKmh6zhYKan2RSeW13j7NUaNpf6zysbWy 5 0 100% 1.19 KH
B72NQWHqt8T1xN8ae29B4utED3BXGMzSGX 3 0 100% 0.74 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 4 0 100% 0.96 KH
BEvgFhKKVzBfVL9c93gowCyXc7bbFDdfoe 1 0 100% 0.22 KH
BTMYr1DkKwQV6CDkaxXwNHZv3GWrRpiWZC 1 0 100% 0.35 KH
BJBnNvb8C7zEAWLDCdot6vPhJqAmuPQHVt 1 0 100% 0.44 KH
BF4y7KA3nEZ5ZeDFgNgLZmgcjC7WfdHavr 0 0 100% 0.17 KH
BBMkswxfg7sZFZghwZfjYpnJM3nYbsLCAT 1 0 100% 0.31 KH
BFuy9Z6RAeTyu3ePDcPrkqNz1KDsW1pfRG 4 0 100% 1.04 KH
BP8ZxpwtG4ZPKcdxdaQbX8mLD4GiaEoTLw 0 0 100% 0.17 KH
BKgfBQFNK6VYeDYJK73zKpA7j3T7oKJRYM 12 0 100% 2.81 KH
BBne7CJZnx4an8aj1bNuiab9HhmXsDVSu6 0 0 100% 0.13 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 4 0 100% 1.07 KH
BTZ3pYDjTNF8PJytQnpkuZvGewXVuktFGY 0 0 100% 0.13 KH
BGkkqzMyhQVk56wSxpvaUB8vgpw6sS5EbK 0 0 100% 0.04 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 0 0 100% 0.04 KH

badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BRLG4UptuauUjY2hw1xjZ6b5JJe6LqmYoo 95798 0 100% 1.37 TH